464 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Tem truy xuất nguồn gốc là gì?
Tem truy xuất nguồn gốc đúng như tên gọi của nó là loại tem khi dán lên sản phẩm có
thể truy ra được nguồn gốc của sản phẩm đó, các thông tin về sản phẩm mà nhà sản xuất
niêm yết, trên con tem có chứa mã QR cod, barcod cho phép người dùng có thể quét
được mã trên ứng dụng điện thoại thông minh. Đây là loại tem áp dụng công nghệ mã số,
mã vạch
Hiện nay trên thị trường hàng giả, hàng nhái xuất hiện rất nhiều và rất khó để kiểm soát
chúng. Vì thế để người tiêu dùng hạn chế được điều này và tiếp cận với nguồn hàng
chính hãng, những sản phẩm an toàn. Hiện nay tem truy xuất nguồn gốc đã và đang được
áp dụng rất nhiều tại các quốc gia trên thế giới, ứng dụng này đạt được những hiệu quả
nhất định trong việc giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời cũng giúp bảo
vệ thương hiệu của doanh nghiệp.
QR cod thực chất là một đoạn mã hóa thông tin dẫn người dùng sau khi quét đến một nơi
chứa thông tin. Tuy nhiên không phải sản phẩm nào cũng có thể truy xuất được nguồn
gốc, đôi khi QR cod có thể dẫn người dùng đến một địa chỉ website hoặc một số những
thông tin cơ bản
Ứng dụng của công nghệ mã số, mã vạch đối với việc truy xuất hàng hóa
Mã số mã vạch là công nghệ mã hóa thông tin về sản phẩm được nhà sản xuất niêm yết
và được truy xuất ngược mã bằng công nghệ đọc ngược qua ứng dụng mã vạch trên
smartphone. Tuy nhiên vẫn có trường hợp sản phẩm được dán mã nhưng thông tin được
quét ra không chính xác do các đối tượng làm hàng giả hàng nhái mã hóa luồng thông tin
mã vạch.
Để tránh tình trạng QR cod bị mã hóa thì việc tạo mã vạch phải được tạo bởi một hệ
thống chuyên biệt, mã hóa riêng và chỉ có thể giải mã, đọc được một ứng dụng hay phần
mềm đọc các mã số mã vạch này khi khớp với nội dung mã được lưu trữ trên máy chủ
của nhà cung cấp mã vạch, từ đó mã vạch số này có thể ngăn chặn tối đa hàng giả, hàng
nhái.
Tem truy xuất nguồn gốc có lợi ích như thế nào?
- Giúp người tiêu dùng có thể tin tưởng hơn vào sản phẩm chọn mua, tránh được
hàng giả, hàng nhái
- Giúp doanh nghiệp quản lý được quá trình sản xuất, chất lượng sản phẩm tốt hơn
- Có thể truy cập và cập nhật nhanh chóng những thông tin về sản phẩm
- Hỗ trợ cơ quan chức năng quản lý sản phẩm trên thị trường, ngăn chặn hàng giả,
hàng nhái, hàng nhập lậu

- Chia sẻ những thông tin, chứng nhận an toàn đến người tiêu dùng và đối tác
- Đáp ứng được các tiêu chuẩn về tính minh bạch và an toàn. Hàng hóa được lưu
hành dễ dàng
- Đối với doanh nghiệp việc truy xuất nguồn gốc còn giúp quảng bá thương hiệu,
xây dựng hình ảnh, quản lý hàng hóa, đại lý, hệ thống phân phối, ngăn ngừa việc
bán lấn tuyến, lấn vùng và chăm sóc khách hàng hiệu quả