464 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mr.Huy - CÔNG TY TNHH ALBERTA VIỆT NAM

Ấn tượng ban đầu của chúng tôi về Trần Nguyễn Hà là một Công ty năng động với nhiều bạn trẻ nhiệt huyết. Chất lượng các sản phẩm in nhận được rất tốt, màu sắc chuẩn và tốc độ giao hàng nhanh. Chúng tôi rất mong được hợp tác lâu dài